Μεθοδολογία υλοποίησης

Σήμερα στην Ελλάδα η συγκομιδή του βαμβακιού γίνεται με βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές με κάδο αποθήκευσης. Η πρακτική αυτή οδηγεί στην ανάμειξη του βαμβακιού που συγκομίζεται από διαφορετικά αγροτεμάχια πριν αυτό οδηγηθεί στα εκκοκκιστήρια.
Ποσοστό υλοποίησης έργου
30%

Βαμβάκι διαφορετικών ποικιλιών με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά αναμειγνύεται είτε στον κάδο της βαμβακοσυλλεκτικής μηχανής είτε στις πλατφόρμες μεταφοράς. Κάτι τέτοιο υποβαθμίζει την αξία του τελικού προϊόντος έχοντας αρνητικές επιπτώσεις στην διαπραγματευτική ικανότητα επίτευξης καλύτερης τιμής από τους παραγωγούς ή τα συνεργατικά σχήματα. Το σύστημα διαχείρισης είναι σε θέση να δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό. Η μεθοδολογία που σχεδιάστηκε να ακολουθηθεί περιλαμβάνει αρχικά την ομαδοποίηση των αγροτεμαχίων με βαμβάκι ίδιας ποικιλίας προκειμένου αυτό να συγκομιστεί από βαμβακοσυλλεκτική μηχανή με δυνατότητα δεματοποίησης. Την απόδοση μοναδικής ταυτότητας σε κάθε δέμα που αφήνεται στο χωράφι με καταγραφή από το σύστημα όλων των πληροφοριών που συνδέονται με αυτό (ποικιλία, βάρος, σημείο απόρριψης, περιεχόμενη υγρασία κ.α.).

Την εισαγωγή όλων το πληροφοριών αυτών στο πληροφοριακό σύστημα το οποίο μέσω ειδικών αλγορίθμων θα δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να βελτιστοποιεί την ομαδοποίηση και τον προγραμματισμό της φόρτωσης και της μεταφοράς των δεμάτων βαμβακιού που διαθέτουν παρόμοια ποιοτικά χαρακτηριστικά προς τα κοντινότερα κατά περίπτωση εκκοκκιστήρια. Με την επιτυχή υλοποίηση του έργου ο εκάστοτε χρήστης του συστήματος (μεμονωμένος παραγωγός ή συνεργατικό σχήμα) θα είναι σε θέση να χαράζει μόνος του την πολιτική διάθεση της παραγωγής του με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής του ισχύος προς όφελός του.