Μέλη Επιχειρησιακής Ομάδας

Ergoplanning (Συντονιστής)

H ERGOPLANNING είναι ο εκπρόσωπος των μελών της ΕΟ. Έχει αναλάβει την οργάνωση και υποστήριξη της Ε.Ο., τον έλεγχο της λειτουργίας της και τη συνολική διαχείριση-συντονισμό του έργου και των παραδοτέων. Συμμετέχει στη συγγραφή παραδοτέων, στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, τον καθορισμό βέλτιστων πρακτικών και σε δράσεις διάχυσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ

Το ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ έχει αναλάβει τον καθορισμό των απαιτούμενων υποδομών στις πιλοτικές εφαρμογές, την προετοιμασία και εκτέλεσή τους και την επικύρωση του συστήματος. Συμμετέχει σε παραδοτέα καθώς και σε δράσεις διάχυσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

EFB – Engineers for Business

H ΕfB συμμετέχει στον σχεδιασμό των πιλοτικών εφαρμογών, στη σύνταξη του πρωτοκόλλου εφαρμογής και σε δράσεις διάχυσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ομάδες Παραγωγών που συμμετέχουν στο έργο

Αγροτικές Επιχειρήσεις Στέρνας Α’ ΙΚΕ